Kinderergotherapie 

 

 

Kinderergotherapie is er voor kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van praktische handelingen, de motoriek of de verwerking van zintuiglijke prikkels, dit kan leiden tot frustratie of onzekerheid.
Kinderergotherapie richt zich op het verbeteren van betekenisvolle, doelgerichte handelingen uit het dagelijks leven, thuis, op school en in de leefomgeving. Het gaat om die activiteiten die de kinderen zelf willen uitvoeren of waarvan de ouders en/of leerkrachten het belangrijk vinden dat ze deze kunnen uitvoeren.
Voorbeelden van activiteiten zijn:

· Op het gebied van zelfverzorging: het aankleden, veters strikken, of een boterham smeren.

· Op het gebied van schoolse vaardigheden: knippen, kleuren, schrijven, het zelfstandig kunnen werken.

· Op het gebied van spel en ontspanning: puzzelen, bouwen, spelen.


Begeleiding en behandeling kan gericht zijn op:

· Verbeteren van onderliggende functies waar de problemen uit voortkomen, zoals fijne motoriek, spierkracht en/of handvoorkeur;

· Verbeteren van concrete vaardigheden zoals tekenen, knippen, knutselen, kleuren, schrijfvoorwaarden en/of schrijven;

· Het vergroten van de zelfstandigheid bij bijvoorbeeld activiteiten als zichzelf kunnen wassen, afdrogen, aan- of uitkleden, tanden poetsen, haren kammen, knopen vastmaken, veters strikken en/of eten met bestek;

· Het planmatig uitvoeren van vaardigheden, optimaliseren van de aandacht/ concentratie en zelfstandig werken, het automatiseren van vaardigheden en/of het plannen en organiseren van activiteiten;

· Stimuleren van de spelontwikkeling;

· Adviseren omtrent de leef-/leeromgeving; zoals aanpassingen en hulpmiddelen thuis en op school;

 

· In kaart brengen van mogelijke onderliggende problemen en dit zonodig behandelen. Zoals een verstoorde sensorische informatie verwerking of visueel ruimtelijke problematiek.

 

 

 

 

.

Elk kind leert in zijn kinderjaren om zijn handen te gebruiken. Spelenderwijs ontwikkelt een kind de motoriek van zijn handen. Een baby ontdekt zijn handjes en leert deze al doende te gebruiken. Soms gaat deze ontwikkeling niet vanzelf; het kind heeft moeite om zijn handen en vingers in te zetten en wordt daardoor belemmerd in fijn motorische taken. Dit kan ervoor zorgen dat een kind moeite heeft met spelletjes als lego bouwen, kralen rijgen, kleuren en knutselen, maar ook met praktische taken als knopen en ritsen open en dichtmaken en het hanteren van bestek.  

Binnen het onderwijs kan dit ervoor zorgen dat een kind moeite heeft met bijvoorbeeld de kleutervaardigheden of het schrijven. De ergotherapeut stimuleert kinderen in hun fijn motorische ontwikkeling. Met spelletjes en knutseltaken met fijne materialen wordt de fijne motoriek van een kind gericht getraind. Bij schrijfproblemen wordt er gewerkt aan de schrijfvoorwaarden en wordt er gerichte schrijftraining gegeven.

Naast behandelen gericht op het schoolse functioneren van een kind, kijkt de ergotherapeut ook naar het dagelijkse functioneren van een kind. Activiteiten als aankleden of brood smeren kunnen worden getraind, zodat een kind zo zelfstandig mogelijk kan functioneren.