Kinderergotherapie 

 

 

Kinderergotherapie heeft als doel om kinderen zo zelfstandig mogelijk in hun dagelijkse leven te laten handelen. De ergotherapeutische behandeling kan zich richten op het schoolse functioneren of de zelfredzaamheid van een kind in zijn omgeving.

Elk kind leert in zijn kinderjaren om zijn handen te gebruiken. Spelenderwijs ontwikkelt een kind de motoriek van zijn handen. Een baby ontdekt zijn handjes en leert deze al doende te gebruiken. Soms gaat deze ontwikkeling niet vanzelf; het kind heeft moeite om zijn handen en vingers in te zetten en wordt daardoor belemmerd in fijn motorische taken. Dit kan ervoor zorgen dat een kind moeite heeft met spelletjes als lego bouwen, kralen rijgen, kleuren en knutselen, maar ook met praktische taken als knopen en ritsen open en dichtmaken en het hanteren van bestek.  

Binnen het onderwijs kan dit ervoor zorgen dat een kind moeite heeft met bijvoorbeeld de kleutervaardigheden of het schrijven. De ergotherapeut stimuleert kinderen in hun fijn motorische ontwikkeling. Met spelletjes en knutseltaken met fijne materialen wordt de fijne motoriek van een kind gericht getraind. Bij schrijfproblemen wordt er gewerkt aan de schrijfvoorwaarden en wordt er gerichte schrijftraining gegeven.

Naast behandelen gericht op het schoolse functioneren van een kind, kijkt de ergotherapeut ook naar het dagelijkse functioneren van een kind. Activiteiten als aankleden of brood smeren kunnen worden getraind, zodat een kind zo zelfstandig mogelijk kan functioneren.