Verwijzing, vergoeding, klachtenafhandeling en privacyverklaring

 

Verwijzing en Toegankelijkheid

  • Verwijzing: u kunt een verwijzing voor ergotherapie krijgen van uw huisarts of specialist. Met deze verwijzing kunt u rechtstreeks contact opnemen.
  • Toegankelijkheid: middels de directe toegang ergotherapie (DTE) kunt u altijd een afspraak maken met een ergotherapeut. Vanaf 1 januari 2012 is een verwijsbrief van de huisarts of specialist niet meer nodig (tenzij uw zorgverzekeraar dat anders omschrijft).

 

Vergoedingen en Tarieven

  • Vergoedingen: ergotherapie is onderdeel van de basisverzekering en alle zorgverzekeraars vergoeden 10 uur per kalenderjaar. Sommige zorgverzekeraars hebben ergotherapie ook opgenomen in hun aanvullende verzekeringen, waardoor extra behandelingen of instructie aan mantelzorger vergoed wordt. Via uw zorgverzekeraar kan nadere informatie hierover verkregen worden.
  • Tarieven: de tarieven voor ergotherapie worden jaarlijks geïndiceerd door de NZa. Zorgverzekeraars hanteren deze als richttarief. Gemiddeld kost een ergotherapeutische behandeling €19,00 per kwartier. Voor een huisbezoek wordt een extra toeslag berekend van gemiddeld €27,00. 

Ergotherapie valt onder het eigen risico. Voor 2024 bedraagt dit €385,00

 

 

Niet tijdig annuleren van een afspraak

 

Bij verhindering dient u minimaal 24 uur van tevoren uw afspraak te annuleren bij uw ergotherapeut. Als u dit niet tijdig doet, dan wordt de afspraak bij u in rekening gebracht.

 

 

Klachtenafhandeling

  • Mochten er onverhoopt klachten zijn, maak het bespreekbaar, zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden. Mocht dit niet lukken, kunt u uw klacht kenbaar maken bij het Adviespunt van zorgbelang Nederland. Zij werken onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. Voor meer informatie zie www.zorgbelang-nederland.nl. Bij een ernstige klacht kunt u contact opnemen met het Klachtenloket Paramedici (KLP). Zie www.klachtenloketparamedici.nl.

 

Privacyverklaring

 

Ergotherapie Heuvelland is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Ergotherapie Heuvelland beslist welke persoonsgegevens worden verstrekt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Ergotherapie Heuvelland is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verstrekt. In deze privacyverklaring zal dit nader worden uitgelegd.

 

Persoonsgegevens

Ergotherapie Heuvelland verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Ergotherapie Heuvelland verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt van onze diensten. We verwerken uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres, evenals bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens m.b.t. uw gezondheid, relatienummer van uw zorgverzekeraar en uw burgerservicenummer (BSN).

 

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens

Ergotherapie Heuvelland moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking).

 

Ergotherapie Heuvelland verwerkt persoonsgegevens voor de behandeling van uw klachten en is gericht op uw hulpvraag. Om in uw hulpvraag te voorzien en de behandeling te laten aansluiten aan uw specifieke (zorg)situatie, is het belangrijk uw persoonsgegevens te registreren. Persoonsgegevens worden 15 jaar bewaard, de wettelijke bewaartermijn voor medische gegevens. 

Ergotherapie Heuvelland verstrekt uitsluitend noodzakelijke gegevens aan verwijzers, overige behandelaars en/of overige derden

met uw toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verkregen gegevens via andere organisaties verlopen ten alle tijden via een beveiligd netwerk. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technieken.

Als u een contact- en of aanmeldingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht Ergotherapie Heuvelland om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt Ergotherapie Heuvelland ervoor dat uw (persoons)gegevens veilig worden verwerkt in een digitaal patiënt dossier, dat alleen toegankelijk is met een wachtwoord op een computer die versleuteld is. Persoonsgegevens die via e-mail verzonden worden, worden verwerkt via een beveiligde versleutelde zorgmail. De verzending vind via een beveiligde verbinding plaats. Indien er een 'datalek' uitbreekt, zal er via de meldplicht datalekken gehandeld worden.

 

Google Analytics

Ergotherapie Heuvelland maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

  

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

  

Uw Privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 van de AVG) en/of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 17 van de AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG). Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 van de AVG).

 

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, kunt u een inzageverzoek per e-mail doen. Het verzoek wordt binnen 4 weken behandelt. Blijkt dat u gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt een schriftelijk verzoek sturen naar Ergotherapie Heuvelland Spoorstraat 33 6241 CL te Bunde.

 

Aanpassen privacyverklaring

Ergotherapie Heuvelland behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op deze website publiceren.