Als praten niet helpt.... ReAttach!

 

Mensen die in hun dagelijks functioneren belemmert worden door stress, overprikkeling, nare gebeurtenissen of emoties zoals angst en verdriet, kunnen gebaat zijn bij ReAttach. ReAttach is een training die je zou kunnen omschrijven als ‘eenvoudig complex. Het ‘eenvoudige’ zit hem in het feit dat degene die ReAttach ondergaat niet hoeft te praten. Dit vinden veel mensen erg prettig aan deze vorm van therapie. De cliënt hoeft tijdens de therapiesessies enkel de ogen te sluiten en goed te luisteren naar de denkopdrachten, terwijl de therapeut ‘trommelt’ op de handen van de cliënt. Daarbij is de training een volkomen veilige methode. Het ‘complexe’ zit hem in het feit dat het een methode is die ogenschijnlijk simpel is maar wel verschillende processen in de hersenen in gang zet die de cliënt gaan helpen prikkels, emoties, stress, blokkades en gebeurtenissen te verwerken. Mensen geven vaak na de training aan:
* dat ze een minder vol hoofd ervaren;
* dat het ‘opruimt’;
* dat het inzicht en rust geeft;
* dat ze meer (zelf)vertrouwen ervaren;
* en dat ze zich krachtiger voelen en daadkrachtiger zijn.

 

Het is een belangrijke basis, vaak zelfs voorwaardenscheppend, voor cliënten om doelen te bereiken die gericht zijn op het behouden of vergroten van hun zelfstandigheid en draagkracht. Om die reden zet Desiree ReAttach regelmatig in als onderdeel van de ergotherapeutische begeleiding.