Als praten niet helpt.... ReAttach!

 

Mensen die in hun dagelijks functioneren belemmert worden door stress, overprikkeling, nare gebeurtenissen of emoties zoals angst en verdriet, kunnen gebaat zijn bij ReAttach. ReAttach zou je kunnen omschrijven als ‘eenvoudig complex. Het ‘eenvoudige’ zit hem in het feit dat degene die ReAttach ondergaat niet hoeft te praten. Dit vinden veel mensen erg prettig aan deze vorm van therapie. Tijdens een sessie hoeft de cliënt enkel zijn ogen te sluiten. Het spanningsniveau, concentratie en emotiebeleving wordt door de therapeut gereguleerd door lichte ritmische aanrakingen op de handen en het geven van denkopdrachten. Tijdens de therapie werk je aan je zelfbeeld in relatie met de belangrijkste personen in je leven en leer je spanning en gebeurtenissen te relativeren. Denkpatronen die een negatieve invloed hebben op je dagelijks functioneren (disfunctionele denkpatronen) worden vervangen door beter passende patronen. Het ‘complexe’ zit hem in het feit dat het een methode is die ogenschijnlijk simpel is maar wel verschillende processen in de hersenen in gang zet die de cliënt gaan helpen prikkels, emoties, stress, blokkades en gebeurtenissen te verwerken.  

 

Mensen geven vaak na de training aan:

* dat ze een minder vol hoofd ervaren;
* dat het ‘opruimt’;
* dat het inzicht en rust geeft;
* dat ze meer (zelf)vertrouwen ervaren;
* en dat ze zich krachtiger voelen en daadkrachtiger zijn.

 

Het is een belangrijke basis, vaak zelfs voorwaardenscheppend, voor cliënten om doelen te bereiken die gericht zijn op het behouden of vergroten van hun zelfstandigheid en draagkracht. Om die reden zet Desiree ReAttach regelmatig in als onderdeel van de ergotherapeutische begeleiding.