Parkinson-

ParkinsonNet

 

 

 

ParkinsonNet is een landelijke organisatie van zorgverleners (neurologen, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en verpleegkundigen) die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Het streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de beste zorg krijgt die mogelijk is. Dit gebeurt door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholing, onderzoek en het Parkinsoncongres. Men faciliteert een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maakt de kwaliteit van de aaneengesloten zorgverleners transparant. Ergotherapie Heuvelland is aangesloten bij Parkinsonnet.

 

Ergotherapie bij Parkinson is geïndiceerd bij:

 • ervaren belemmeringen op het gebied van activiteiten en participatieproblemen
  • wonen; persoonlijke verzorging, mobiliteit, huishouden, zorg voor gezinsleden
  • werken
  • vrije tijd; hobby's, sociale contacten

Mogelijke aangrijpingspunten van de behandeling:

 • de cliënt
 • de activiteit
 • de fysieke omgeving
 • de mantelzorger
 • de sociale omgeving