COPD

 

De ergotherapeut verzamelt gegevens om de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en zijn omgeving in kaart te brengen, met als doel:

  • inzicht geven op welke wijze COPD het dagelijks leven beïnvloedt
  • de cliënt in staat stellen ergonomie van het handelen toe te passen om zijn dagelijks leven te optimaliseren
  • de cliënt kennis te verschaffen over een balans tussen inspanning en rust
  • verbeteren van vaardigheden, zodat de mantelzorger minder belast wordt

Fase van behandeling:

  • ergonomie van het handelen
  • energiemanagment
  • omgaan met hulpmiddelen
  • gedragsverandering
  • mantelzorger instrueren