Valpreventie


Wanneer u één of meerdere keren per jaar gevallen bent of bang bent om te vallen, kan het goed zijn in kaart te brengen wat de oorzaken zijn van de valincidenten. Dit om te voorkomen dat u nogmaals valt. Door observatie van uw dagelijks handelen in uw eigen omgeving, het invullen van vragenlijsten en de (on)veiligheid van uw woonomgeving onder de loep te nemen, worden de mogelijke oorzaken van uw valincidenten in kaart gebracht. Vervolgens zal de ergotherapeut u advies op maat geven en indien nodig individueel behandelen om het valrisico te verminderen.