Oncologie

 

Veel cliënten met kanker hebben problemen met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Ze ervaren onder meer pijn, vermoeidheid, verminderde mobiliteit en geestelijke problemen. Ergotherapie kan voor deze cliënten en voor hun naasten veel betekenen, in elke fase van de ziekte. Het is goed om te weten dat de ergotherapeut in alle stadia van de ziekte deel kan uitmaken van de zorg. Dus zowel in het curatieve stadium, in de periode van herstel, in de palliatieve fase en het terminale stadium. In bepaalde situaties zijn concrete oplossingen mogelijk, op andere momenten gaat het vooral om het draaglijker maken van de ziekte.

 

Wat kunt u verwachten?

De ergotherapeut inventariseert samen met u (en naasten) welke beperkingen er zijn, waar interesses en behoeften liggen en welke vaardigheden of activiteiten u graag (weer) wilt uitvoeren. De ergotherapie is erop gericht dat u zo zelfstandig, comfortabel en tevreden mogelijk de dag door kan komen. Tijdens de ergotherapeutische behandeling kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen: 

  • Leren omgaan met een beperkte energie
  • Praktische tips bij de uitvoer van dagelijkse activiteiten wanneer er problemen bij zijn. Bijvoorbeeld door een verminderd gevoel in de vingertoppen na een chemobehandeling
  • Inzet hulpmiddelen en aanvraag voorzieningen

Kanker tast de kwaliteit van leven aan. Een belangrijk doel van ergotherapie is die kwaliteit weer te verbeteren.